GÓI DATA VIETTEL

GÓI DCOM VIETTEL

GÓI COMBO VIETTEL

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn

Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 0862052627 gửi 9123

Hoặc bằng cách chọn "ĐĂNG KÝ" ở các gói dưới đây

GÓI DATA CHO DI ĐỘNG VIETTEL

GÓI V199

Data: 180GB Tốc độ cao

 Thoại: Free Nội mạng <20p 50p NM

 Giá: 199.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V200C

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Free Nội Mạng <20P + 100P NM 

 Giá: 200.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V150C

Data: 45GB Tốc độ cao

 Thoại: Free Nội mạng <20P + 50P NM

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V120C

Data: 30GB Tốc độ cao

 Thoại: Free Nội Mạng <20P + 50P NM

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V90C

Data: 15GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Gọi Nội Mạng Dưới 20P

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V70C

Data: 9GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Gọi Nội Mạng Dưới 10P

 Giá: 70.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V50C

Data: 2GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Gọi Nội Mạng Dưới 10P

 Giá: 50.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST150K

Data: 90GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Data Trên ViettelTV

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST120K

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Data Trên ViettelTV

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST90K

Data: 30GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Data Xem TikTok

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST70K

Data: 15GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Data Xem TikTok

 Giá: 70.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI EST120

Data: 28GB Tốc độ cao

 Thoại: Miễn Phí Xem & Chơi Liên Quân

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST120

Data: 28GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 1 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI 12V120

Data: 720GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 600p

 Giá: 1.440.000đ

 Hạn: 12 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI 6V120

Data: 360GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 300p

 Giá: 720.000đ

 Hạn: 6 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V120

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST90

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI UMAX300

Data: 30GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 300.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAX200

Data: 15GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 200.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAX125

Data: 8GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 125.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAX90

Data: 5GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAX70

Data: 3GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 70.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAX450

Data: 30GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 450.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI MIMAXSV

Data: 3GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 50.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ECOD50

Data: 3GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 50.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST150

Data: 28GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI KM300V

Data: Không có

 Thoại: 1800p Nội Mạng + 450sms

 Giá: 300.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI DATA CHO DCOM VIETTEL

GÓI D500

Data: 48GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 500.000đ

 Hạn: 360 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D900

Data: 84GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 900.000đ

 Hạn: 12 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D200

Data: 20GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 200.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D500U

Data: 48GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 500.000đ

 Hạn: 6 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D120

Data: 12GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D90

Data: 10GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI D50

Data: 3.5GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 50.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL

GÓI VIP300X

Data: Không có

 Thoại: 300p + Ngoại Mạng: 300p

 Giá: 300.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V150

Data: 4GB/Ngày

 Thoại: < 20p + Ngoại Mạng: 50p

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI F140

Data: 8GB Tốc độ cao

 Thoại: Mphi < 10p + Ngoại M: 60p

 Giá: 140.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI VIP100X

Data: Không có

 Thoại: Nội M: 100 p + Ngoại M: 100p

 Giá: 100.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V380

Data: 6GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội M: 240 p + Ngoại M: 240p

 Giá: 380.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI V120

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p

 Giá: 120.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI ST90

Data: 60GB Tốc độ cao

 Thoại: Không có

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI HI90

Data: 3GB Tốc độ cao

 Thoại: 100P Nội Mạng + 100P NM

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI F90

Data: 5GB Tốc độ cao

 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM

 Giá: 90.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI 3F90

Data: 5GB Tốc độ cao

 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM

 Giá: 270.000đ

 Hạn: 90 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI 6F90

Data: 5GB Tốc độ cao

 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM

 Giá: 540.000đ

 Hạn: 6 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI 12F90

Data: 5GB Tốc độ cao

 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM

 Giá: 1.080.000đ

 Hạn: 12 Tháng

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI B150K

Data: 1.5GB Tốc độ cao

 Thoại: 500p + 500SMS

 Giá: 150.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

GÓI B100K

Data: 600Mb Tốc độ cao

 Thoại: 500p 

 Giá: 100.000đ

 Hạn: 30 Ngày

   Đăng ký qua SMS

    Chi tiết

Đơn vị truyền thông: Viettel Telecom

  • Địa chỉ: Giang Văng Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình. TP. Hà Nội 
  • Điện thoại: 1800 8098/198 (miễn phí)
  • Email: hotrodangky3g4g5g@gmail.com
  • Web: https://dangky3g4g5gtoanquoc.work

© Viettel Telecom. All rights reserved.

GÓI V199

1. Thông tin về gói cước V199 Của Viettel
– Tên gói cước: V199
– Giá cước: 199.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
6GB/ngày, Miễn phí nội mạng <20phút, Miễn Phí 50 Phút ngoại mạng
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V199 Viettel
Soạn: V199 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V199 là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V200C

1. Thông tin về gói cước V200C Của Viettel
– Tên gói cước: V200C
– Giá cước: 200.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
60GB (2GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút ngoại mạng
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V200C Viettel
Soạn: V200C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V200C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V150C

1. Thông tin về gói cước V199 Của Viettel
– Tên gói cước: V150C 
– Giá cước: 150.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
45GB (1.5GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V150C Viettel
Soạn: V150C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V150C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V120C

1. Thông tin về gói cước V120C Của Viettel
– Tên gói cước: V120C 
– Giá cước: 150.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
30GB (1GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V120C Viettel
Soạn: V120C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V120C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V90C

1. Thông tin về gói cước V90C Của Viettel
– Tên gói cước: V90C 
– Giá cước: 90.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
15GB (500MB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V90C Viettel
Soạn: V90C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V90C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V70C

1. Thông tin về gói cước V70C Của Viettel
– Tên gói cước: V70C 
– Giá cước: 70.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
9GB (300MB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V70C Viettel
Soạn: V70C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V70C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI V50C

1. Thông tin về gói cước V50C Của Viettel
– Tên gói cước: V50C 
– Giá cước: 50.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
2GB/tháng + Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước V50C  Viettel
Soạn: V50C 0862052627 gửi 9123
Trong đó
V50C là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI ST150K

1. Thông tin về gói cước ST150K Của Viettel
– Tên gói cước: ST150K 
– Giá cước: 150.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
90GB (3GB/ngày), Miễn phí data xem phim trên app ViettelTV
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước ST150K Viettel
Soạn: ST150K 0862052627 gửi 9123
Trong đó
ST150K là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI ST120K

1. Thông tin về gói cước ST120K Của Viettel
– Tên gói cước: ST120K 
– Giá cước: 120.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
60GB (3GB/ngày), Miễn phí data xem phim trên app ViettelTV
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước ST120K Viettel
Soạn: ST120K 0862052627 gửi 9123
Trong đó
ST120K là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI ST90K

1. Thông tin về gói cước ST90K Của Viettel
– Tên gói cước: ST90K 
– Giá cước: 90.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
Có 1GB/ ngày tốc độ cao Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. 
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước ST90K Viettel
Soạn: ST90K 0862052627 gửi 9123
Trong đó
ST90K là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI ST70K

1. Thông tin về gói cước ST70K Của Viettel
– Tên gói cước: ST70K 
– Giá cước: 70.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
- 500MB/ngày data tốc độ cao, hết 500MB truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. 

3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước ST70K Viettel
Soạn: ST70K 0862052627 gửi 9123
Trong đó
ST70K là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI EST120

1. Thông tin về gói cước EST120 Của Viettel
– Tên gói cước: EST120 
– Giá cước: 120.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
- Miễn phí 28Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet trên đi động, đồng thời được miễn phí chơi và xem stream liên quân mobile trong 28 ngày! 
3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước EST120 Viettel
Soạn: EST120 0862052627 gửi 9123
Trong đó
EST120 là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI ST120

1. Thông tin về gói cước ST120 Của Viettel
– Tên gói cước: ST120 
– Giá cước: 120.000đ
– Hạn sử dụng: 30 ngày
Điều kiện để được tham gia gói ST120 của nhà mạng Viettel:
- Quý khách hàng đang sử dụng thuê bao đi động của Viettl, muốn đăng ký gói ST120 Viettel quý khách cần thỏa mãn tất cả những điều kiện như sau:
- Là thuê bao di động trả trước và trả sau của Viettel không áp dụng cho thuê bao sim Dcom
- Số dư tài khoản ở thời điểm đăng ký gói tối thiểu 120.000đ, đây là mức chi phí đáp ứng cước phí dùng gói trong mỗi chu kỳ
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
- Data: Có 28 Gb data tốc độ cao sử dụng trong 28 ngày.
- Miễn phí tẹt ga truy cập mạng mỗi ngày mà không sợ bị gián đoạn.
Những tính năng hấp dẫn của gói cước khuyến mãi data ST120:
- Gói ST120 có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ dùng, nếu như tại thời điểm gia hạn quý khách không có đủ chi phí hệ thống sẽ đưa gói ST120 về trang thái chờ khi quý khách nạp đủ tiền gói cước sẽ tiếp tục gia hạn, trạng thái chờ gia hạn sẽ được áp dụng trong 30 ngày.
- Gói cước cũng có tính năng đăng ký gói nhiều lần, theo đó quý khách có thể tham gia gói ST120 nhiều lần trong chu kỳ sử dụng, khi soạn tin đăng ký lại hệ thống sẽ phản hồi xác nhận đặc ký trong 10 phút, quý khách xác nhận là có thể sử dụng tiếp gói cước, ưu đãi còn thừa từ chu kỳ trước khi thuê bao đăng ký lại gói ST120 sẽ được cộng dồn.

3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước ST120 Viettel
Soạn: ST120 0862052627 gửi 9123
Trong đó
ST120 là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký

  Đăng ký qua SMS

GÓI 12V120

1. Thông tin về gói cước 12V120 Của Viettel
– Tên gói cước: 12V120 
– Giá cước: 1.440.000đ
– Hạn sử dụng: 12 tháng  
Gói cước V120 Viettel với ưu đãi cực khủng đã trở thành gói cước được rất nhiều thuê bao yêu thích. Tuy nhiên, việc thường xuyên phải gia hạn gọi mỗi tháng cũng khiến các thuê bao cảm thấy bất tiện, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn sử dụng khi quên nạp tiền.
Để giúp quý khách hàng an tâm tận hưởng ưu đãi từ gói V120 lâu dài Viettel đã triển khai gói 12V120, đây là gói cước chu kỳ 12 tháng của gói V120 mang đến cơ hội tận hưởng ưu đãi xả láng không cần gia hạn gói thường xuyên cho quý khách hàng.
2. Ưu đãi của gói cước Siêu tốc
-  Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 20 phút
- Miễn phí đến 300 phút thoại ngoại mạng, không giới hạn phút thoại cho mỗi cuộc gọi. (Mỗi tháng cộng 50 phút)

– Tặng 2GB/ ngày áp dụng cộng liên tục, trong chu kỳ 360 ngày quý khách sẽ được hưởng 720GB lưu lượng data tốc độ cao để lướt web trên cả hạ tầng 4G và hạ tầng 3G Viettel.

3. Hướng dẫn cú pháp đăng ký gói cước 12V120 Viettel
Soạn: 12V120 0862052627 gửi 9123
Trong đó
12V120 là tên gói cước 4g mạng Viettel
0862052627 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)
Lưu ý:
– Để kiểm tra dung lượng 4G Viettel sử dụng soạn: KTTK gửi 191
– Nếu không muốn sử dụng gói cước này nữa, Quý khách hàng soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn tin nhắn trả về.
Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm Các gói cước 4g viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé!
Bạn có thể bấm vào nút đăng ký nhanh để tự động điền cú pháp đăng ký